Kjøleanlegg for isvann, vurdering av optimale temperaturforhold

Kjøleanlegg for isvann, vurdering av optimale temperaturforhold

Mange bygg har kjøleanlegg hvor det benyttes fortrinnsvis separate kjølemaskiner for komfort- og teknisk kjøling. I rapporten vurderes det om t/r isvannstemp 7 °C/12 °C er optimale temperaturforhold.

Publikasjonsdato: 2014.03.20
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfattere: Jon Kåre Beisvåg, Ida H. Bryn, Odd-Erik Høye, Kåre Langlie

Kjøleanlegg for isvann, vurdering av optimale temperaturforhold