Glass i fasader og kuldebroer

Glass i fasader og kuldebroer

Notatet skal styrke kunnskapen rundt kuldebroer slik at utførelsen av glass i fasader får den kvaliteten som kan forventes. I notatet gis bla. innspill til kravspesifikasjoner.

Publikasjonsdato: 2014.11.24
Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Forfattere: Ida H. bryn, Axel Bjørnulf
Publisert i: www.glassportalen.no

Glass i fasader og kuldebroer