BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 2

BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 2

Formålet er å løfte dynamisk simulering av energisentraler frem som en mulig teknikk for optimalisering av energiforsyningsløsninger mht. valg av komponenter, systemer, temperaturnivåer m.m.

Publikasjonsdato: 2014.07.03
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfattere: Kristian H. Kluge og Arnkell J. Petersen

BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 2