BIM i energi- og inneklimaberegninger: Del 3

BIM i energi- og inneklimaberegninger: Del 3

Dette notatet er en delrapportering i FoU-prosjektet. Formålet med notatet er å undersøke muligheten for å foreta kjøle- og varmebehovsberegninger på romnivå i programmer som benyttes til prosjektering i BIM.

Publikasjonsdato: 2015.12.18
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Søren Gedsø, Arnkell J. Petersen, Kristoffer Ramm og Ludvig Nielsen

BIM i energi- og inneklimaberegninger: Del 3