Risiko for dårlig dagslys i moderne bygg

Risiko for dårlig dagslys i moderne bygg

Moderne kontorbygg kan ende opp med altfor dårlige lysforhold fordi dagens beregningsmetoder ikke tar hensyn til trender som tykke vegger og energieffektive vinduer med lav transmisjon.

Publikasjonsdato: 2012.11.15
Forfatter(e): Søren Gedsø. Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen (Høgskolen i Oslo)

Risiko for dårlig dagslys i moderne bygg