Passivhus Norden 2013: Energioptimalisering og inneklima

Passivhus Norden 2013: Energioptimalisering og inneklima

Formålet med denne artikkelen er å dokumentere energibehovet til romkjøling og romoppvarming samtidig med at det termiske inneklimaet ved ulike plasseringer i rommet tas i betraktning i løpet av et år.

Publikasjonsdato: 2013.09.25
Oppdragsgiver: Passivhus Norden
Forfatter(e): Søren Gedsø, Ida H. Bryn og Arnkell Petersen

Passhivhus Norden 2013: Energioptimalisering og inneklima