Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Varmeløsninger og deres dekningsgrader

TEK10 stiller krav til hhv. 40 % og 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

Publikasjonsdato: 2011.12.14
Forfatter(e): Ida H. Bryn, Søren Gedsø og Arnkell J. Petersen

Varmeløsninger og deres dekningsgrader