LECO, Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO, Energibruk i fem kontorbygg i Norge

Studien inngår som en del av FoU-prosjektet ”LECO, Low Energy Commercial buildings”. LECO samler eksisterende og utvikler ny kunnskap om effektive løsninger i bygg for å redusere energibruk.

Publikasjonsdato: 2009.10.14
Oppdragsgiver: SINTEF Byggforsk
Forfatter(e): Helle Wøhlk Jæger Sørensen, Arnkell J. Petersen, Ida H. Bryn m/flere

LECO, Energibruk i fem kontorbygg i Norge