Forhold tilknyttet bruk av roterende gjenvinnere i skoler

Forhold tilknyttet bruk av roterende gjenvinnere i skoler

Det har i en årerekke foregått diskusjoner internt i UBF og UDE om hvorvidt det er forsvarlig å bruke roterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg i skoler. Rapporten belyser denne problemstillingen.

Publikasjonsdato: 2009.01.05
Forfatter(e): Arnkell J. Petersen, Ida H. Bryn m/flere

Forhold tilknyttet bruk av roterende gjenvinnere i skoler