Norsk VVS: Slik kan du få bruk for BIM

Norsk VVS: Slik kan du få bruk for BIM

Erichsen & Horgen har testet ut hvordan energiberegninger kan gjennomføres ved å benytte BIM-modeller. I artikkelen listes det opp krav som må stilles til IFC-filer som skal brukes til dette formålet.

Publikasjonsdato: 2013.05.10
Publisert i: Norsk VVS

Norsk VVS: Slik kan du få bruk for BIM