Vannbåren varme - forventet virkelig energibruk, energifleksibilitet og kostnader

Vannbåren varme - forventet virkelig energibruk, energifleksibilitet og kostnader

Denne rapporten er tar for seg merkostnader for vannbåren varme i forhold til elektrisk oppvarming.  

Publikasjonsdato: 12.02.2020
Oppdragsgiver: Energi Norge og Norsk Fjernvarme
Forfatter: Monica Havskjold

Rapport: Vannbåren varme - forventet virkelig energibruk, energifleksibilitet og kostnader