LECO, Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

LECO, Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

Beregninger og vurderinger i dette notatet er en del av prosjektet ”LECO, Low Energy Commercial Buildings”. LECOs formål er å redusere energibruket i bygninger basert på viten, integrerte løsninger og teknologier.

Publikasjonsdato: 2011.08.01
Oppdragsgiver: SINTEF Byggforsk
Forfatter(e): Helle Wøhlk Jæger Sørensen og Ida H. Bryn

LECO, Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4