Veileder for utforming av glassfasader

Veileder for utforming av glassfasader

Denne veilederen beskriver hvordan en fasade kan gis en optimal utforming med hensyn på energibruk. Målet er å bistå ulike aktører som med forskjellig utgangspunkt påvirker utformingen av fasaden.

Publikasjonsdato: 2007.05.01
Oppdragsgiver: Enova, BE og Statsbygg
Forfatter(e): Marit Smidsrød og Ida H. Bryn

Veileder for utforming av glassfasader