BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 1

BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 1

Dette notatet er en delrapportering i FoU-prosjektet. Formålet med notatet er å undersøke import av IFC-filer til energi- og inneklimaprogramvarene IDA ICE og IES-VE.

Publikasjonsdato: 2014.07.03
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfattere: Søren Gedsø, Arnkell J. Petersen, Andre Landsnes Keül og Tor Arvid Vik
Full tittel: Forutsetninger for import av IFC modeller

BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 1