Innovative kjøleløsninger for sentrumsområder og knutepunkt

Innovative kjøleløsninger for sentrumsområder og knutepunkt

Tette byområder krever nye kjøleløsninger. 
I denne rapporten analyseres kjølebehovet i bygg basert på innsamlede forbruksdata. Dette brukes til å vurdere 6 ulike løsninger for kjøling i tettbygde områder. 
Løsningene er vurdert i forhold til kostnader (LCC) og klimagassutslipp (LCA).

Publikasjonsdato: 29.06.2020
Oppdragsgiver: Fortum Oslo Varme
Forfatter: 
Monica Havskjold, Anders Borgås, Ida Bryn og Eirin Vannes Sunndal fra Erichsen & Horgen AS
Iren Aanonsen og Susanne Lyum fra Fortum Oslo Varme

 

Rapport: Innovative kjøleløsninger for sentrumsområder og knutepunkt