Balansert mekanisk og hybrid ventilasjon med varmegjenvinning

Balansert mekanisk og hybrid ventilasjon med varmegjenvinning

En vurdering i forhold til balansert mekanisk og hybrid ventilasjon med varmegjenvinning. Denne rapporten gir en vurdering av ulike ventilasjonsløsninger mhp inneklima, energi og drift og vedlikehold.

Publikasjonsdato: 2000.11.13
Forfatter(e): Ida H. Bryn

Balansert mekanisk og hybrid ventilasjon med varmegjenvinning