BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 5

BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 5

Dette notatet er en delrapportering i FoU-prosjektet. Formålet med notatet er å undersøke rutiner for bruk av BIM-modeller som plattform til utveksling og kommunikasjon av beregningsresultater.

Publikasjonsdato: 2015.12.18
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter: Søren Gedsø og Arnkell J. Petersen

BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 5