BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 4

BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 4

Dette notatet er en delrapportering i FoU-prosjektet. Bruk av BIM-baserte dagslysevalueringer er en forholdsvis ny metode. Dette notatet retter fokus mot å benytte BIM som underlag i dagslyssimuleringer.

Publikasjonsdato: 2015.12.18
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Søren Gedsø, Arnkell J. Petersen, Kristoffer Ramm og Ludvig Nielsen

BIM i energi - og inneklimaberegninger: Del 4