Glass i fasader og lufttetthet

Glass i fasader og lufttetthet

Notatet gir innspill til hva man bør ha fokus på under prosjektering og hvordan kravspesifikasjoner bør utformes for å sikre at glassfasader og vinduer leveres i henhold til det som beskrives.

Publikasjonsdato: 2014.11.24
Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Forfattere: Ida H. Bryn, Axel Bjørnulf

Fasader i glass: Glass i fasader og lufttetthet