Tiltak mot høye temperaturer i passivhus: Del 1

Tiltak mot høye temperaturer i passivhus: Del 1

Problemer tilknyttet høye temperaturer i passivhus er i fokus. Veilederen drøfter sannsynlig omfang av problemet og hvordan passivhus kan designes slik at veldig høye temperaturer ikke forekommer.

Publikasjonsdato: 2013.02.28
Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet
Forfattere: Ida. H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Søren Gedsø og Line R. Karlsen

Tiltak mot høye temperaturer i passivhus: Del 1