Kjøling i bygg, avvik mellom teoretisk beregnet og målt energi

Kjøling i bygg, avvik mellom teoretisk beregnet og målt energi

Det er i dag ofte store avvik mellom teoretisk beregnet og målt energi til bygninger. I dette prosjektet er det jobbet med å utvikle kunnskap om målinger og beregningsverktøy for å kunne redusere dette avviket.

Publikasjonsdato: 2011.12.15
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Ivar Rognhaug Ørnes, Ida H. Bryn

Kjøling i bygg, avvik mellom teoretisk beregnet og målt energi