• Forside -
  • Artikler -
  • Aktuelt -
  • Erichsen & Horgen har inngått avtale med prosjekteringsgruppen til PG Campus Ås

Erichsen & Horgen har inngått avtale med prosjekteringsgruppen til PG Campus Ås

Erichsen & Horgen har inngått avtale med prosjekteringsgruppen til PG Campus Ås

Fra den 29. februar inngår Erichsen & Horgen i prosjekteringsgruppen for Statsbygg knyttet til samlokalisering av Norges Veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.

Erichsen & Horgen AS deltar i disiplinene RIV og ITB. I tillegg har vi oppdrag i prosjekteringsledelsen, teknisk.

Campus Ås er et spennende og utfordrende prosjektet som ikke har vært bygget i Norge tidligere. Prosjektet er i detaljprosjekteringsfasen som forventes å være klart sommeren 2016.

I designprosessen har man fokusert på å identifisere risiko og sikkerhet med tanke på forurensning og smitte. Dyreenhetene er designet for å håndtere en rekke dyr fra gnagere, fisk, geiter og griser til større dyr som hester og kuer. Videre finnes det obduksjons- og patologifasiliteter for undervisning og forskning, samt isolat for innkommende dyr som kan være infisert med ukjente sykdommer.  

Byggets kompleksitet samt blanding av generelle arealer og spesielle laboratorie- og forskningsfunksjoner med høye krav til klimatisering og trykkforhold medfører behov for avanserte VVS-tekniske anlegg. Detaljprosjektering omfatter spesialavtrekk for avtrekksskap og sikkerhetsbenker, sentrale vannrenseanlegg, tilkobling og forsyning til brukerutstyr, sentrale vakuum anlegg for gjødsel- og strø-håndtering, utstyr for dekontaminering og inaktivering av avløpsvann ved autoklavering eller luthydrolyse. I forbindelse med inneslutningsarealene jobbes det med tilpasning til utstyr og arbeidsprosesser, samt gass-sluser for desinfisering.