Julenissen tar klimagrep!

Julenissen tar klimagrep!

Hjemme hos nissefamilien på Nordpolen blir klima høylytt diskutert rundt grøtfatet, og det er nissebarna som skriker høyest. Bekymringene er mange: en pol-is som stadig blir tynnere, vintre som blir kortere og ikke minst det forbrukersamfunnet som julestria nærmest symboliserer. Hvert år ser julenissen endringene tydelig, når han flyr over landskap i sin slede. Nå har han bestemt seg for å ta grep og bli en del av løsningen.

Boligen som nissefamilien i dag bor i er i og for seg sjarmerende, men den lekker varme som en sil. For ikke å fryse til ispinner, fyrer de i peisen året rundt. Energiforbruket er derfor stort. Nissen ønsker seg et nytt bygg og en løsning for nissefamilien, hjelperne og reinsdyra. For å få hjelp til å utvikle et robust og fremtidsrettet bygg med godt inneklima, tar han kontakt med ingeniørfirmaet Erichsen & Horgen, som har spesialisert seg på energi, miljø, teknikk og VVS.

Å reise et byggverk på Nordpolen er utfordrende. Landskapet er kaldt og goldt, og på vinterstid kan temperaturene krype helt ned i -50 °C. For å løse oppgaven har Erichsen & Horgen skapt et bygg med optimal utforming basert på sirkulærøkonomi, bærekraftige materialvalg og en effektiv, fornybar energiforsyning.

Se for deg dette: I fremtiden vil nissen bo i et hus formet som en furukongle.

Den nye boligen er et moderne, men også et uvanlig hus. Utformingen minner om en kongle og bygget er spekket med fiffige og smarte løsninger, rigget for klimaendringene som vil fortsette å skje. Det viktigste grepet for julenissens virke er å samle alle funksjonene til ett energieffektivt bygg. En gammel oljeplattform vil bli gjenbrukt som fundament. Nisse- og alveboligene er plassert i de tre øverste etasjene, gavefabrikken i de tre under og matproduksjon og avfallshåndtering i første etasje. I underetasjen er reinsdyrstallen og byggets teknikk plassert.

Den runde kongleformen leder vinden rundt bygget uten å skape turbulens og sug. En rund form er samtidig kompakt og energieffektiv ved å minimere fasadeareal. Vindusåpningene har størst areal øverst, slik at dagslyset ledes lengst mulig inn i bygget. Solskjerming er plassert i nederste del, mens det øverste glassarealet er utstyrt med integrerte akryllameller. Lave solvinkler utnyttes ved at lyset reflekteres via himlingen, som gir et lavt energibruk til belysning.

Fasaden er konstruert av treverk med saueull som isolasjon. Materialet fra den gamle nisseboligens tømmervegger er gjenbrukt og har fått nytt liv. Det er benyttet 6-lags vindusglass og ekstra tetting av alle overganger for å redusere varmetapet. Solceller er integrert i byggets fasade, samt langs plattformkanten. Disse vender mot alle himmelretninger og utnytter Nordpolens symmetriske solbane og lave solvinkler. Langs plattformkanten er det også integrerte vindturbiner. Overskuddsenergi fra sol og vind lagres i en batteribank, bestående av batterier fra gamle kondemnerte elbiler. På denne måten sikres tilgang til elektrisk energi på dager med lite vind og sol. Husets smart-byggteknologi sørger for effektiv drift og optimal energiflyt.

Bygningens svært enkle ventilasjonsprinsipp medfører et minimalt bruk av kanaler, deler og materialer. Klimagassutslipp knyttet til produksjon av ventilasjonssystemer er derfor lavt. Trappesjakter og teknisk datagolv benyttes til transport av luft, som gir lave trykkfall og lavt energiforbruk til drift av vifter.

Ventilasjonsluften varmes opp ved hjelp av en varmepumpe med naturlig kuldemedium. Vann, matavfall, kloakk og reinsdyrmøkk utnyttes til å gjenvinne vann og produsere biogass og gjødsel. Gassen forbrennes i et anlegg som både gir oppvarming og strømforsyning. Gjødslet brukes til lokal produksjon av grøtris.

Erichsen & Horgen mener at bygg som dette er fremtiden - ikke bare på Nordpolen, men for oss alle. - Vi må tenke nytt om hvordan vi bygger, redusere vårt miljøforavtrykk og skape bærekraftig bygg rustet for fremtiden!

KORTE FAKTA