Prosjekt Nytt Østfoldsykehus har vunnet internasjonal BIM-pris

Prosjekt Nytt Østfoldsykehus har vunnet internasjonal BIM-pris

Prisen deles ut av buildingSMART International og går til prosjektet som fremmer bruk av åpenBIM på best mulig måte.

Kåringen er foretatt av en internasjonal jury som har vurdert prosjekter ut fra blant annet følgende tildelingskriterier: bruk av BIM for: å øke kvaliteten og effektivisere prosjektet, utvikle innovative prosesser, økt interaktivitet, utvikling og påvirkning i hele verdikjeden.

Prosjektet har bevist at ved å sette de rette kravene til bruk av BIM i tidlige faser, kan det oppnås store fordeler gjennom hele prosjektets levetid og videre i driftsfasen.

Erichsen & Horgen har vært svært delaktig i dette prosjektet og har hatt ansvaret som rådgivende ingeniør VVS (RIV) for psykiatribygget og servicebygget, i tillegg til laboratorie-etasjene i behandlingsbygget og teknisk kulvert. Erichsen & Horgen har også hatt ansvaret som rådgivende ingeniør energi (RIEn) og rådgivende ingeniør miljø (RIM).

BIM er et viktig satsingsområde for Erichsen & Horgen og våre medarbeidere i prosjektet har vært sentrale bidragsytere for å realisere BIM-strategien og samtidig utvikle nye, effektive metoder for tverrfaglig samhandling og prosjektering. Dette er også et arbeid som fortsatt pågår for å utnytte BIM på best mulig måte videre i FDVU.

Forprosjektet ble levert i 2010, innflyttingen begynner gradvis i 2015 og sykehuset skal være helt ferdig og i drift fra 2016.