Nytt Østfoldsykehus, Moss

Nytt Østfoldsykehus, Moss

SØ Moss er oppgradert til en moderne avdeling for dagkirurgi med 12 operasjonsstuer, pre- og postoperativ avdeling, oppgradert og utvidet sterilforsyning, samt en øyeavdeling.