Nytt Østfoldsykehus, Kalnes

Nytt Østfoldsykehus, Kalnes

Det nye Østfoldsykehuset (NØS) er et regionssykehus for nærmere 300 000 østfoldinger plassert ved Kalnes like utenfor Sarpsborg. Erichsen og Horgen har hatt ansvaret for laboratoriebygget, psykiatri og felles kulvertområde i dette prosjektet.