Campus Ås

Campus Ås

Oppdraget er knyttet til samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.