Økern Portal

Økern Portal

Økern Portal er sentral i utbyggingen av Økern og Hovinbyen og blir et av Oslos nye næringsbygg, der næring og nærmiljø møtes. Bygget danner en portal fra Løren mot Økern, med et stort og frodig gårdsrom som danner et amfi. Portalen markerer overgangen mellom den urbane utsiden og det skjermede indre gårdsrommet, og tar deg inn til parkområdet og paviljongen, som igjen har en naturlig overgang til større parkområder og bylivet på Økern.