Tollbodene

Tollbodene

Tollbodene i Tollbugata 1A består av to separate bygninger; Stenpakkhuset fra 1855 og Tollbodens administrasjonsbygning som sto ferdig i 1896. Begge byggene har gjennomgått en omfattende totalrehabilitering. De to byggene utgjør nå over 9000 kvadratmeter inkludert et nytt mellombygg i glass som binder de to byggene sammen.