Middelthunsgt. 29

Middelthunsgt. 29

Middelthunsgt. 29 (NVE – bygget) er et sentralt kulturminne i etterkrigstidens Norge.