BygningsfysikkAvdeling Oslo

Monica Havskjold

Avdelingsleder energi, miljø og teknikk

Avdeling Trondheim

Johnny Holst

Avdelingsleder Trondheim