B13, Barcode/Bjørvika

B13, Barcode/Bjørvika

Den siste tomten i Barcoderekken kalles B13 og består av tre boligtårn hvor det høyeste er 20. etasjer.