Betydelig erfaring og kompetanse på VVS-tekniske løsninger i industriell sammenheng

shutterstock_52696675 kopi.jpg

Kontaktpersoner

Oslo
+
-

Geir Daaland
Avdelingsleder/Sivilingeniør
908 98 630

Lillehammer
+
-

Jon Olaf Bergersen
Avdelingsleder/Ingeniør
974 09 945

Skien
+
-

Rolf M. Åkredalen
Avdelingsleder/Sivilingeniør
915 55 480

Industribygg

Vi har siden tidlig på 1970-tallet hatt en rekke større og mindre oppdrag innen den tyngre og rene industrisektoren. Eksempel på ren industri er næringsmiddelindustri og farmasi.

I slike prosjekter er vår kompetanse helt sentral i forhold til den verdiskapning som skal skapes i byggene vi planlegger og prosjekterer. Sikkerhet for funksjonalitet, driftssikkerhet, oppetid, redundans og driftskostnader er mye gitt av kvaliteten på våre tjenester.


Våre oppdrag har vært innen følgende industrier:

 • Næringsmiddelindustri
 • Mekanisk industri
 • Papirindustri
 • Kjemisk industri
 • Prosess- og smelteverksindustri

Med bakgrunn i voksende oppdragsmengde ble det i 1988 etablert en egen industriavdeling i Erichsen & Horgen. Avdelingen har spesialkompetanse på blant annet følgende områder:

 • Planlegging og design av laboratorier og tekniske anlegg for laboratorier
 • Fabrikk- og prosessventilasjon
 • Beskyttelsesventilasjon
 • Rørdesign; damp, vann, gass og luft Isometri og feksibilitetsberegninger av rørsystemer
 • Regulering av damp-/vannsystemer
 • Valg av materialer og korrosjonsproblematikk
 • Sjokksikring av ventilasjonssystemer
 • Gass- og røykventilasjon
 • Renrom
 • Brannslukkeanlegg

Hovedtyngden av oppdragene har vært for storindustrien i Grenland.
Viktigste oppdragsgivere er Herøya Industripark (Hydro Porsgrunn), Ineos Bamble, Norske Skog, Sødra-Cell Tofte, Kongsberg Teknologipark, BIS Produktionpartner, Pronova Biocare, Arcus, Tine Meierier. Avdelingen har også hatt ulike prosjektlederoppdrag, bl.a. ved rehabiliteringen av forskningsbyggene til Norsk Hydro på Herøya.

Referanser - Industribygg

Det installeres et automatisk lagrings og sorteringsanlegg

Coop etablerer nytt Østlandslager på Gardermoen.

RHI Fusion Plant er et nytt produksjonsanlegg for fremstilling av krystallisert MgO, et r&arin...