Om oss

Helt siden begynnelsen, for over 90 år siden, har vi vært opptatt av å skape rom der mennesker trives. Og helst vesentlig bedre enn noen gang før. Faktisk - til den dagen i dag - så tror vi på at vår hensikt og rolle i samfunnet er å være med på å definere morgendagens bygg. Bygg som gir rom for menneskelig utvikling, som ivaretar og forbedrer livskvaliteten, og som representerer fremtidens boliger, arbeidsplasser og institusjoner.

+

Markedsområder

Med hjelp av mer enn 140 dyktige medarbeidere ønsker vi å lede an utviklingen og sette standarden for morgendagens bygg.

Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser, fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av byggeplaner, til implementering og drift. 

Vi har også spesialiserte rådgivere innen fagområdene:
 - energi og inneklima
 - bygningsfysikk
 - automasjon og ITB
 - termisk energi
 - miljø og BREEAM
 - brannrådgivning og slokkeanlegg

Aktuelt

EH prosjekterer nytt sykehus i Drammen

Helse Sør-Øst RHF har i dag signert avtale med Erichsen & Horgen som rådgiver VVS for Nytt sykehus i Drammen. I kontrakten ligger også ansvaret for VA og energi. Multiconsult ASA er med som underleverandør. Kontraktsverdien er over 70 millioner kroner inklusive opsjoner.

+
Flere artikler