Drangedal skole

Drangedal skole

Den nye skolebygningen for barnetrinnet er utformet som en base-skole, der undervisningsrommene er plassert omkring et fellesareal.