Regjeringskvartalet og regjeringseiendommer

Regjeringskvartalet og regjeringseiendommer

'Kvartalet' består av 9 bygninger på ca 180 000 m², med over 4000 arbeidsplasser.