Bergen Tinghus

Bergen Tinghus

Bergen Tinghus ble oppført 1929-33 som tinghus og offentlig administrasjonsbygning for Hordaland. Bygningen er godt bevart og et tydelig eksempel på tinghus fra denne perioden og den skal behandles som fredet.