Vannkunsten felt B6

Vannkunsten felt B6

Vannkunsten felt B6 ligger nord for Bispekilen og med dette er utbyggingsarbeider nå igangsatt i hele Bispevika Nord.