Eufemias Plass Vest

Eufemias Plass Vest

Eufemias plass blir en livlig møteplass, med kontorbygget Eufemia på den ene siden og boliger på den andre.