Eufemias Plass Syd

Eufemias Plass Syd

Eufemias Plass Syd blir en livlig møteplass, med kontorbygget Eufemia på den ene siden og boliger på den andre.