DEG 42, Bjørvika

DEG 42, Bjørvika

DEG 42 er et av de mest eksponerte byggene i området og med dette bygget fullføres utbyggingen av Barcode.