Herøya Industripark

Herøya Industripark

Herøya Industripark ble etablert av Norsk Hydro i 1928-29, som et produksjonssted for gjødsel.