Østre Toten Helse- og omsorgssenter

Østre Toten Helse- og omsorgssenter

Østre Toten kommune står overfor en rekke utfordringer i forhold til de fysiske rammene for både eldreomsorg og hjemmetjenester.