Byutvikling i Bjørvika

C
D
G
H
I
K
L
M
N
O

Hele Bjørvika-utbyggingen, inkludert området rundt Operaen, det nye Munchmuseet og Sørenga, omfatter ca. 900.000 kvadratmeter. Dette er det største byutviklingsprosjektet i Norge noensinne, og når alt er ferdig vil det jobbe 20.000 mennesker og bo 10.000 mennesker i området.

Erichsen & Horgen har bistått en av de store utbyggerne, Oslo S Utvikling, med teknisk rådgivning og prosjektering siden prosjektoppstart i 2004. Det første bygget i Barcode-rekken sto ferdig i 2007 og det siste bygget var ferdig i 2016. Bispevika, som ligger mellom Barcode og fjorden, skal ferdigstilles innen 2024. Av dette er ca. 17.000 kvm til handel, servering- og kulturarealer, 1500 leiligheter og 20.000 kvm kontorarealer som blir nytt hovedkontor for bl.a. Microsoft og PWC.

Operaen, ved Statsbygg, og Munch-museet, Lambda ved Oslo kommune/KIS, er andre prosjekter i Bjørvika hvor Erichsen & Horgen har bistått med teknisk rådgivning og prosjektering. 

HAV Eiendom og Sørenga Utvikling har benyttet Erichsen & Horgen som byggherrerådgiver gjennom utviklingen av sine områder.

 

Fakta om Bjørvika

  • Barcode bestå av 12 bygg som kommer på rekke og rad fra sørsiden av Oslo S og østover. Byggene er opptil 70 meter høye med har inntil 21 etasjer.

  • Det er 399 stk boliger i Barcode og 12.500 kvm bygulv som inneholder serveringssteder, butikker, tjenestetilbud og kunstgallerier. Kjellerarealene i Barcode er på 70.000 kvm.

  • Barcode/Bispevika vil ferdigstilles i 2024 og 260.000 kvm tomteareal vil være ferdig utviklet. 

  • Dette er det største byutviklingsprosjektet i Norge noensinne, og når alt er ferdig vil det jobbe 20.000 mennesker og bo 10.000 mennesker her. I tillegg er det forventet at området vil bli besøkt av en betydelig andel turister.