Historie

Historie

Erichsen & Horgen har sine røtter helt tilbake til 1925, da Aage H. Erichsen etablerte sitt eget rådgivende ingeniørfirma innen sanitær-, varme- og ventilasjonsteknikk, med navnet Ingeniør Aage H. Erichsen.

Etter fire år kontaktet Aage Erichsen Magne Horgen, en tidligere medelev fra studietiden og slektning, for å høre om han var interessert i å starte i selskapet. Horgen takket ja, kjøpte seg inn og ble medeier og fra 1929 har firmanavnet vært Erichsen & Horgen.

De viktigste prosjektene fra den første tiden til firmaet har vært prosjekteringen av varmeanlegg og sanitæranleggene i hele Sinsenbyen. Gjennom dette prosjektet fikk de dessuten være med til forløpene til utbyggingen av fjernvarmeanleggene til gårdene i dette området. Like etter at Erichsen & Horgen hadde deltatt i prosjekteringen av Sinsenbyen ble de også med på et helt annet teknisk krevende utbyggingsprosjekt; Kringkastingsbygget på Marienlyst. Helt siden 1929 har NRK vært på kundelisten til Erichsen & Horgen. 

Høsten 1941 døde Aage H. Erichsen. Magne Horgen drev da firmaet sammen med Trygve Gram Bramer under resten av krigen. Bramer ble ansatt i firmaet i 1938 og de var 5 ansatte i selskapet.

Erik Erichsen, sønn av Aage, begynte hos Erichsen & Horgen i 1948, da var han nyutdannet sivilingeniør fra Case Institute of technology i Celevland, Ohio, USA. Arne Gurholt begynte like etter og i 1954 tok Erik Erichsen og Arne Gurholt over eierskapet og ledelsen i firmaet.

Tidlig på 1970 tallet ble Per Schou Jensen invitert inn på eiersiden i firmaet. Han hadde da vært ansatt i 25 år og selskapet hadde vokst til knapt 25 ansatte.

Kontoret på Lillehammer ble etablert i 1971, da Erichsen & Horgen fikk ansvaret for VVS prosjekteringen av sykehusutbyggingen på Lillehammer. Arild Berg fikk ansvaret for å lede kontoret. Planen var at de skulle ha kontoret på Lillehammer så lenge sykehusutbyggingen pågikk, det vil se fire til fem år. Den lille staben på to ble raskt utvidet til fire. Da sykehusutbyggingen på Lillehammer nærmet seg slutten, hadde de ansatte på kontoret fått flere prosjekter på sine tegnebord. Det ble derfor ingenting av flyttingen tilbake på hovedkontoret. Det midlertidige kontoret var blitt et distriktskontor, og har vært det siden den gangen.

Distriktskontoret i Skien ble etablert i 1976. Ivar Hansén fikk ansvaret for å bygge det opp. En av de viktigst kundene til Skienskontoret var fra starten Norsk Hydro. Kontoret er fremdeles involvert i industriprosjekter, selv om den industrielle aktiviteten har blitt mindre. Til gjengjeld har de i løpet av de siste årene inngått rammeavtaler med sykehusene i Kristiansand og Arendal, samt fylkeskommunene i Telemark og Buskerud. 

I 1981 ble Erichsen & Horgen omgjort til et aksjeselskap, Erichsen og Gurholt trakk seg fra ledelsen og tre nye eiere kom inn i selskapet; Per Schou Jensen, Kåre Langli og Magne Fjogstad. På det tidspunktet var de 45 ansatte i selskapet.

Sju år etter at Erichsen & Horgen ble omgjort til et aksjeselskap og nye eiere kom inn, stod et nytt generasjonsskifte for tur. Erik Erichsen trakk seg ut av selskapet og hans sønn Erik Erichsen jr. kom inn som eier. Per Schou Jensen trakk seg ut på samme tidspunkt som Erik Erichsen. Per Sønnich Dahl og John E. Nordhagen kom inn som medeiere og Sønnich Dahl overtok samtidig som daglig leder.

I 1994 ble Erik Erichsen jr. daglig leder i selskapet. Han overtok etter Per Sønnich Dahl, som i stedet ble økonomiansvarlig. Det kom også tre nye eiere inn i selskapet: Jon Kåre Beisvåg, Jan Erik Netteberg og Rolf Åkredalen. I 1995, samme året som firmaet feiret 70 år, flyttet firmaet, på om lag 50 ansatte, til nye lokaler i Nydalen.

I 1998 inngikk Erichsen & Horgen en kjøpsavtale med Stener Wold & Co AS om å overta alle aksjene hos konkurrenten. Staben på elleve personer i Stener Wold flyttet til Nydalen og ble en del av Erichsen og Horgen som med dette talte 56 ansatte.

Ida H. Bryn ble medeier i 2001, etter kun seks år i selskapet. Året etter trakk Jan Erik Netteberg seg ut for å starte sitt eget ingeniørfirma innen VVS- og klimateknikk. Per Sønnich Dahl trakk seg samtidig ut som eier. Eier- og ledergruppen ble redusert fra sju til fem: Jon Kåre Beisvåg, Ida H. Bryn, Erik Erichsen jr., John E. Nordhagen og Rolf Åkredalen. Lederstrukturen ble samtidig annerledes. Istedenfor å invitere flere ansatte inn som eiere ble løsningen å la personer utenom eiergruppen få ansvaret for oppdragsprosjekter. Geir Daaland, Rolf Bauer og Ulf Hanen var de første som fikk dette ansvaret. Da John E. Nordhagen trakk seg som eier i 2005, overtok Geir Daaland hans aksjer og kom inn som medeier.

I perioden 2009-2011 delte Geir Daaland og Jon Kåre Beisvåg på oppgaven som daglig leder. I 2010 feiret Erichsen & Horgen 85 års jubileum og selskapet hadde vokst til 70 ansatte. På oppdrag fra Erichsen & Horgen ga Anne Kristine Børresen ut historieboken "Kompetanse gir vekst - VVS-rådgiverfirmaet Erichsen & Horgen gjennom 85 år.

I 2011 ble Leif Øie ansatt som daglig leder. Han var første person som kom utenfra og tok denne rollen. I samme periode fortsetter firmaet å vokse, Leif Øie går inn som partner i 2013 og Olav Struksnes i 2014.  

31. desember 2015 slutter Leif Øie i selskapet og Jon Kåre Beisvåg går inn som konstituert daglig leder. 1. januar 2016 ble det endringer på eiersiden. Erik Erichsen jr. som har vært eier siden 1988 ønsket å slippe yngre krefter til og solgte sine aksjer. Nye eiere som kom inn i firmaet var Arnkell J. Petersen, Jon Olaf Bergersen og Andreas Erichsen. 

1. mai 2016 startet Arne Jorde som ny daglig leder i selskapet.

1. januar 2017 åpner Erichsen & Horgen kontor i Trondheim etter oppkjøpet av Teknoconsult. Avdelingen ledes av Johnny Holst.

1. november 2019 åpner Erichsen & Horgen kontor i Drammen. Avdelingen ledes av Kim-André Kristiansen.