Sommerjobb 2021

Sted: Oslo
Frist: 1.3.2021
Omfang: Vikariat

Vil du være med på et spennende prosjekt i sommer?

Hvert år engasjerer Erichsen & Horgen sommerstudenter til å bistå i konkrete oppdrag og interne utviklingsoppgaver. Målet er at du vil få brukt din ingeniørfaglige kompetanse i praksis, og trent på å samarbeide med andre, gjerne i et tverrfaglig team.

Vi har som mål å bidra til miljøriktig prosjektering i prosjektene vi deltar i. Det betyr at vi ønsker å strekke oss litt lenger, og at vi skal være i front på våre fag i forhold til miljøriktige valg. Sommerprosjektet vil bygge videre på arbeid som er gjort internt på dette feltet, men vi ønsker også at dere tenker nytt og tør å utfordre oss.

Også andre faglige utviklingsoppgaver innen firmaets virksomhetsområder kan være aktuelle.

Vi ønsker å sette sammen et team på 2-3 studenter med teknisk bakgrunn.

Vi søker deg som er nysgjerrig, engasjert og ansvarsfull. Du liker prosjekt som arbeidsform, og kan jobbe selvstendig med deloppgaver og med problemløsing i team. Vi forutsetter at du er godt i gang med ingeniør- eller sivilingeniørutdanningen og kan vise til gode akademiske resultater.

Vi ønsker en kortfattet søknad der du beskriver fagbakgrunn, samt din interesse for oppgaven. I tillegg ønsker vi at du laster opp siste vitnemål.