Sivilingeniør/ingeniør innen ITB og automasjon

Sted: Oslo
Frist: 31.10.2021
Omfang: Fast

Vi opplever nå sterkt økende oppdragsmengde og søker etter flere sivilingeniører /ingeniører med kompetanse innen ITB og automasjon.

Hos Erichsen & Horgen vil du jobbe med dyktige og engasjerte medarbeidere i landets største fagmiljø innen energi, miljø, teknikk og VVS. Firmaet er i sterk vekst og har over 200 ansatte fordelt på kontor i Oslo, Drammen, Skien, Lillehammer og Trondheim.

En stor del av prosjektene våre gjennomføres i samarbeid med firmaets dyktige fagpersoner innen våre øvrige fagfelt. I prosjekter vil du også samarbeide med eksterne fagmiljøer, spesielt elektrofag, arkitekt og byggherrer. Dette gir store muligheter for bred faglig utvikling. Vi ønsker medarbeidere innen følgende arbeidsområder:

 • Smartbygg og Bygningsautomatisering
 • ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner)

Arbeidsoppgaver smartbygg og automasjon: 

Innen smartbygg vil du bli involvert i tidlig fase av prosjektene. Du vil gi råd om hvordan byggherrer best kan nyttiggjøre seg tilgjengelig teknologi for å ivareta egne og leietakers interesser.

 • Følge utviklingen innen smartbygg-teknologi tett, og være oppdatert på aktuelle teknologier, løsninger og aktører
 • Være rådgiver for byggherre på området av smartbygg-teknologi i tidlig fase av prosjektet. Identifisere de reelle nytteverdiene for byggherre/eiendomsforvalter
 • Bistå byggherre gjennom prosjektgjennomføringen.

Innen bygningsautomatisering vil du samarbeide tett med vår VVS-avdeling, elektrorådgivere og byggherre. Spesielt i store prosjekter er det viktig å formidle betydningen av bygningsautomatisering og hvordan dette faget griper inn i alle tekniske installasjoner.

 • Delta i tverrfaglige prosjekteringsgrupper i store prosjekter. Sikre at hensyn til bygningsautomatisering blir koordinert og ivaretatt av øvrige fagområder.
 • Utarbeide konkurranse- og produksjonsunderlag for automasjonsentreprenører (tekniske krav, funksjonsbeskrivelser, automasjonstabeller, etc.)
 • Følge opp utførelse av SD- og automasjonsanlegg
 • Bistå våre medarbeidere på andre avdelinger/seksjoner med automatikkfaglig kompetanse

Arbeidsoppgaver ITB: 

I et typisk prosjekt vil du lede en prosess fra oppstart til ferdigstilling med det formål at sluttfasen med idriftsettelse og ferdigstilling av prosjektet forløper i henhold til oppsatt plan og at alle funksjonskrav er ivaretatt ved overlevering. 

 • Bidra til planlegging og gjennomføring av aktiviteter for systematisk ferdigstillelse 
 • Lede prosess med å avdekke, avklare og følge opp grensesnitt 
 • Utarbeide planer for integrerte tester 
 • Lede gjennomføring av integrerte tester 
 • Bidra til oppfylling av krav i BREEAM 2016, blant annet MAN04 
 • Innsalg av ITB-relaterte tjenester hos byggherrer, byggelederfirmaer og totalentreprenører
 • Bistå med ITB- faglig kompetanse inn mot andre fagområder i firmaet 

Kvalifikasjoner:

Du snakker og skriver norsk flytende og har utdannelse på bachelor eller masternivå med minimum 5 års arbeidserfaring. Vi ser etter deg som har god forståelse for byggeprosessen og de ulike aktørenes roller.

Følgende kvalifikasjoner og personlig egenskaper vil bli vektlagt:

 • God samarbeidsevne
 • Proaktiv og løsningsorientert i møte med kunder og samarbeidspartnere
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Erfaring med byggautomasjon, gjerne fra leverandørsiden
 • God tverrfaglig kjennskap til øvrige tekniske installasjoner i bygninger og avhengigheter mellom dem

Erichsen & Horgen tilbyr:

Erichsen & Horgen er et selskap i vekst med solid ordrereserve og gode resultater. Vår visjon er å definere fremtidens bygg. Bygg som gir rom for menneskelig utvikling, som ivaretar og forbedrer livskvaliteten, og som representerer fremtidens boliger, arbeidsplasser og institusjoner. Vi jobber sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på spennende prosjekter som Nye Aker sykehus, Nytt Rikshospital, Livsvitenskapsbygget og Økern Portal m.fl. 

Hos oss vil du møte en kultur preget av dedikerte, stolte og faglig dyktige personer, som ønsker å utvikle både seg selv og selskapet. Vi holder til i nyoppussede lokaler i Nydalen, har konkurransedyktige betingelser og et sosialt miljø som du fort blir en del av.

Er du klar for en ny og spennende hverdag der du selv kan være med å påvirke, skape og forbedre? Da ser vi frem til å høre fra deg!