Seksjonsleder miljø og bygningsfysikk

Sted: Oslo
Frist: 1.11.2020
Omfang: Fast

Vi søker ny seksjonsleder for miljø og bygningsfysikk som brenner for ledelse og utvikling innen byggebransjens mest voksende område.

Du vil inngå i ledergruppen i avdeling for Energi, miljø og teknologi. Ledergruppen består av fem seksjonsledere samt avdelingsleder, der vi har fokus på samarbeid og utvikling på tvers av seksjonene.

Innenfor miljøområdet jobber vi med miljøledelse innen BREEAM og WELL, samt ombrukskartlegginger, miljøkartlegginger, materialer og LCA-vurderinger i byggeprosjekter. Vi bistår i tidlig-, prosjekterings- og utførelsesfasen i prosjekter med høye miljøambisjoner som BREEAM Outstanding, FutureBuilt-prosjekter og ombruk. Seksjonen består i dag av 12 svært kompetente medarbeidere innen fagene bygningsfysikk, energi og miljø. Vår ambisjon er å bli flere!

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

Du vil få spennende utfordringer knyttet til å lede og støtte medarbeidere, samtidig som du selv aktivt bidrar til faglig utvikling, markedsarbeid og medvirkning i prosjekter. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av:

  • bidra inn i ledergruppen i avdelingen for Energi, miljø og teknologi
  • ledelse og personalansvar
  • ansvar for å utvikle prosjekt- og kundeporteføljen samt være prosjektansvarlig
  • kontinuerlig opprettholde og utvikle seksjonens faglige utvikling og kompetansenivå
  • legge til rette for at seksjonen fungerer effektivt i forhold til målsetninger og krav
  • stimulere til samarbeid, initiativ, beslutningsdyktighet og positive holdninger både i seksjonen og i selskapet generelt
  • rekruttere nye medarbeidere 
  • være involvert i etablering og gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter

For å trives godt i stillingen bør du ha 5-8 års relevant erfaring, og det er flott om du har erfaring fra personal- eller prosjektledelse. 

Erichsen & Horgen tilbyr

Erichsen & Horgen er et selskap i vekst med solid ordrereserve og gode resultater. Vi jobber sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Livsvitenskapsbygget, Biskop Guneriusgt. 14b, Nye Tveten US, Nye Aker sykehus, Nye Drammen sykehus og Nye Gaustad sykehus (Nytt Rikshospital). Høye miljøambisjoner er sentralt og viktig i mange av prosjektene vi arbeider med.

Hos oss vil du møte en kultur preget av dedikerte, stolte og faglig dyktige personer, som ønsker å utvikle både seg selv, seksjonen og selskapet. Vi holder til i nyoppussede kontorlokaler sentralt i Nydalen.

Har du solid utdannelse og interesse innen fagområdet miljø? Liker du å holde deg orientert slik at du til enhver tid vet hva som skjer i forhold til marked og teknologisk utvikling? Ønsker du å dele din kompetanse og erfaring med dine kollegaer? Da vil vi gjerne snakke med deg!

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.