Nyutdannede ingeniører og sivilingeniører

Sted: Oslo
Frist: Snarest
Omfang: Fast

Som nyutdannet rådgiver i Erichsen & Horgen vil du jobbe med dyktige og engasjerte medarbeidere i landets største fagmiljø innen VVS, energi og inneklima. Firmaet er i sterk vekst og har over 160 ansatte fordelt på kontor i Oslo, Lillehammer, Skien og Trondheim.

Vi søker nå studenter som er ferdig utdannet vår/sommer 2019 til samtlige kontorsteder. Vi søker studenter som vil jobbe med fagene vann- og miljøteknikk, brann, energi, miljø, bygningsfysikk og energiforsyningssystemer. Merk i søknaden hvilket kontorsted og hvilken fagretning du ønsker å jobbe med.

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør VVS (energi- og miljøteknikk):

 • Prosjektering og rådgivning av inneklima og VVS-tekniske anlegg
 • Prosjektutvikling
 • Modellering i Revit/Solibri

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør vann- og miljøteknikk:

 • Prosjektering av VA-anlegg
 • Prosjektering av overvannsløsninger
 • Flomvurderinger
 • Myndighetsbehandling
 • Beregne og modellere anlegg
 • Miljøvurderinger

Arbeidsoppgaver for brannteknisk rådgiver:

 • Prosjektering og brannteknisk rådgivning
 • Risikoanalyse
 • Branntekniske beregninger
 • Tilstandsvurderinger
 • Bistå med brannfaglig kompetanse inn mot andre fagområder i firmaet

Arbeidsoppgaver for energirådgiver:

 • Generell rådgivning
 • Beregning og simulering av energibehov
 • Dagslys og inneklimaforhold
 • Tidligfasevurderinger av bl.a. fasader, klimainstallasjoner, energiforsyning og dagslys, både helhetlig og i detalj.

Arbeidsoppgaver for miljørådgiver:

 • Miljøledelse og miljørådgiving i prosjekter (RIM)
 • Materialvurdering
 • LCA og BREEAM

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør bygningsfysikk:

 • Spesialrådgiving med beregninger og simuleringer knyttet til varmeisolering, tetthet, fuktsikring, energieffektivitet og materialbruk
 • Mulighet for å jobbe med forskningsprosjekter
 • Tidligfasevurderinger
 • Kontroll av prosjektering og utførelse
 • Oppfølging på byggeplass på oppdrag fra entreprenører eller byggherrer
 • Tilstandskontroll, vurdering av skader og tiltak for utbedring

Kvalifikasjoner:

Vi søker både ingeniører og sivilingeniører som er ferdig utdannet vår/sommer 2019. Vi søker nysgjerrige og engasjerte medarbeidere som ønsker å delta aktivt i utvikling av tekniske løsninger for fremtidens bygg. Arbeidsform vil være en kombinasjon av selvstendige oppgaver og prosjektutvikling i team.

Vi tilbyr et spennende og engasjert fagmiljø hvor du kan utvikle deg videre som fagperson. Vi har også fokus på utvikling av ansatte, konkurransedyktige betingelser og et sosialt miljø som du fort blir en del av.