Nyutdannede ingeniører og sivilingeniører

Sted: Alle
Frist: 31.05.2021
Omfang: Fast

Som nyutdannet rådgiver i Erichsen & Horgen vil du jobbe med dyktige og engasjerte medarbeidere i landets største fagmiljø innen energi. miljø, teknikk og VVS. Firmaet er i sterk vekst og har over 200 ansatte fordelt på kontor i Oslo, Drammen, Lillehammer, Skien og Trondheim.

Vi søker studenter som er ferdig utdannet til våren 2021 til alle våre kontorsteder. Vi søker studenter som vil jobbe med fagene VVS-teknikk, automasjon/ITB, vann- og miljøteknikk, inneklima og energi, bygningsfysikk, miljø, brannteknikk, og/eller energiforsyningssentraler. Merk i søknaden hvor du ønsker å jobbe (kontorsted) og hvilken fagretning du ønsker å jobbe med.

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør VVS (energi- og miljøteknikk):

 • Prosjektering og rådgivning av inneklima og VVS-tekniske anlegg
 • Prosjektutvikling
 • Modellering i Revit/Solibri

Arbeidsopppgaver for rådgivende ingeniør automasjon/ITB:

 • Bidra til planlegging og gjennomføring av aktiviteter for systematisk ferdigstillelse 
 • Bidra med å avdekke, avklare og følge opp grensesnitt 
 • Utarbeide planer for integrerte tester 
 • Bidra med å gjennomføre integrerte tester ​​

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør vann- og miljøteknikk:

 • Prosjektering av VA-anlegg
 • Prosjektering av overvannsløsninger
 • Flomvurderinger
 • Myndighetsbehandling
 • Beregne og modellere anlegg
 • Miljøvurderinger

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør inneklima og energi:

 • Prosjektering og rådgivning
 • Beregning og simulering av energibehov, dagslys og inneklimaforhold
 • Tidligfasevurderinger av bl.a. fasader, klimainstallasjoner, energiforsyning og dagslys, både helhetlig og i detalj

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør bygningsfysikk:

 • Rådgiving som ansvarlig prosjekterende i byggeprosjekter
 • Tidligfasevurderinger
 • Kontroll av prosjektering og utførelse
 • Oppfølging på byggeplass på oppdrag fra entreprenører eller byggherrer
 • Tilstandskontroll, vurdering av skader og tiltak for utbedring
 • Spesialrådgiving med beregninger og simuleringer knyttet til varmeisolering, tetthet, fuktsikring, energieffektivitet og materialbruk

Arbeidsoppgaver miljørådgiver:

 • Miljøledelse og miljørådgiving i prosjekter (RIM)
 • KLimagassberegninger
 • Materialvurdering
 • LCA
 • Miljøsertifisering som BREEAM og WELL

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør brannteknikk:

 • Prosjektering og brannteknisk rådgivning
 • Risikoanalyse
 • Branntekniske beregninger
 • Tilstandsvurderinger
 • Bistå med brannfaglig kompetanse inn mot andre fagområder i firmaet

Arbeidsoppgaver for rådgivende ingeniør energiforsyningssentraler

 • Prosjektering av energisentraler basert på fornybar energi som varmepumper, fjernvarme, bioolje/biobrensel og sol
 • Prosjektering av klimakjøling, datarom, kjøle- og fryserom/lager, samt prosesskjøling
 • Bistå med prosessfaglig kompetanse mot andre seksjoner i firmaet
 • Tidligfaserådgivning

Kvalifikasjoner:

Vi søker både ingeniører og sivilingeniører som er ferdig utdannet vår/sommer 2021. Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Vi søker nysgjerrige og engasjerte medarbeidere som ønsker å delta aktivt i utvikling av tekniske løsninger for fremtidens bygg. Arbeidsform vil være en kombinasjon av selvstendige oppgaver og prosjektutvikling i team. 

Vi tilbyr et spennende og engasjert fagmiljø hvor du kan utvikle deg videre som fagperson. Vi har også fokus på utvikling av ansatte, konkurransedyktige betingelser og et sosialt miljø som du fort blir en del av.

Karakterutskrift må vedlegges søknaden.